Haga tegelbruk

Haga tegelbruk anlades 1873 av Karl Gustaf Georg Braunerhielm då han övertog Haga. Tegel hade då tillverkades här redan under 1700-talet, kanske ännu tidigare. 1894 överläts egendomen på ett konsortium som bildade Haga AB. Under några år i början av 1900-talet ägdes tegelbruket av AB Lina tegelbruk.

1920 bröts bandet mellan godset och tegelbruket och 1922 bildades AB Hagaverken som ägare till bruket. Disponent blev Arvid Lyckman som 1934 själv övertog företaget. Arvid Lyckman avled 1963 och efterträddes av sin son Bengt Lyckman. 1976 övertogs Haga av KF genom AB Gustavsberg/Mälardalens tegel. 1985 avvecklade Gustavsberg sina sista intressen i tegelbranschen och sålde Haga till Stråbruken AB.

När Haga anlades 1883 sysselsatte det ca 300 personer. 1911 arbetade 150 man vid bruket och tillverkningen uppgick till 4 miljoner murtegel, samt mindre mängd taktegel och rör.

Bruket hade två stora ringugnar och torkningen skedde i ett femtontal fristående torklador. 1942 påbörjades en genomgripande ombyggnad av tegelbruket. De gamla torkladorna ersattes med en 200 meter lång och tre våningar hög sommarlada i trä och dessutom installerades kammartorkor för vinterbruk och en stor del av tillverkningen mekaniserades. Kapaciteten vid bruket uppgick nu till 10 miljoner tegel och samtidigt hade personalen minskat till 80 arbetare. I samband med ombyggnaden uppfördes också nya personalbostäder.

1966 uppfördes en ny anläggning, då en modern tunnelugn installerades.

År 2020 stängde ägarföretaget, österrikiska Wienerberger AB, ner produktionen på Sveriges då enda kvarvarande tegelbruk för fasadtegel. Sex år tidigare, 2014, stängde Wienerberger också Norges sista tegelbruk, Bratsberg tegelverk i Lunde, Telemark.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, , ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *