Hagaströms tegelbruk

Valbo socken, Gävle

Tegelbruket anlades 1891 av Hagaströms Tegelbruks AB vid Hagaströms station 6 km utanför Gävle. Bruket hade en stor stenkolseldad ringugn med torkning dels vid sidan av ugnens topplan, dels på ett loft däröver.

Tegelslageriet som inrymdes i samma byggnad hade maskiner som från början drevs med vattenkraft via turbin och senare med el. Produktionen bestod huvudsakligen av murtegel (stortegel), mellan 1 och 1,5 miljon årligen från 1910-talet till 1940-talet. På 1950-talet tillverkades även röd fasadsten.

I början på seklet var ca 30 man anställda under säsongen som varade från 1/6 till 1/11. På 1930-talet kunde säsongen förlängas genom införandet av enklare konsttorkanläggning. Hagastrqms tegelbruk lades ned 1973 och byggnaderna revs i början av 1980-talet för att ge plats för bostäder.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *