Hägerstens tegelbruk

1894 inköpte handelsbolaget Olsson & Rosenlund egendomen Hägersten i Brännkyrka socken. På ett område vid Mälaren, där Olsson & Rosenlunds brädgård ligger, anlades såg, hyvleri, snickerifabrik och 1897 även tegelbruk.

De båda grundarna av firman, Axel Rosenlund och Johan Olsson, var bördiga från Hebytrakten i norra Uppland, och hade tidigare sysslat med skogsaffärer och sågverkshantering.

Tegelbruket vid Hägersten tillverkade 1905 ca 1,8 miljoner tegel. 1915 ombildades firman till aktiebolag. 1920 totalförstördes tegelbruket av brand, men kom att återuppbyggas pl nytt. 1928 bestod produktionen av 1,2 miljoner tegel, varav 0,5 miljoner taktegel. Under 1930-talet lades bruket ned och bolagets tegeltillverkning koncentrerades till anläggningarna i Heby.

På Olsson & Rosenlunds område i Hägersten finns inget kvar av tegelbruket.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *