Hallsbergs tegelbruk

Tegelbruket finns belagt från 1880, men bolaget AB Hallsbergs Tegelbruk grundades 1899. Tegelbruket låg nära stationen och var en Svedalaanläggning med ringugn och med elektriskt drivna maskiner och en tillverkning av 1,3 miljoner tegel (Murtegel, taktegel och rör) år 1909. Antalet anställda var då 32.

1939 tillverkades 1,5 miljoner murtegel och 0,4 miljoner andra tegelvaror. I början av 1950-talet beslöt man att investera i en modern anläggning, och 1954 kunde så det nya bruket i Vissberga, några km norr om Hallsbergs station, tas i drift. Det nya bruket fick en sick-sack-ugn, som dock ersattes av en tunnelugn år 1966, och kammartorkanläggning.

Efter moderniseringen 1966 har bruket kapacitet för tillverkning av upp till 14 miljoner fasadtegel årligen, men ekonomiskt optimum ligger kring 11 á 12 miljoner sten. Tillverkningen är dock på grund av marknaden betydligt mindre, eller omkring 7 miljoner tegel. Huvudprodukterna är rött och rosa fasadtegel.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, , ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *