Hamre tegelbruk

Badelunda socken, Västerås

Hamre var ett sjöbruk vid Västeråsfjärden, 3 km väster om staden. Ursprungligen anlades det vid mitten av 1800-talet. Tillverkningen bestod nästan uteslutande av murtegel. Omkring 1910, då bruket hade 20 arbetare, gjorde man 800.000 tegel.

Hamre tegelbruk lades troligen ner på 1930-talet. På platsen finns idag en förort till Västerås och en småbåtshamn.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *