Heby norra tegelbruk (Tegelverk nr 2)

Norra Tegelbruket (Heby Tegelverk nr 2) var ett renodlat taktegel- och rörbruk anlagt på 1890-talet av gjutmästaren och fabrikören C W Norling vid Heby Gjuteri och Mekaniska verkstad. Köpt 1918 av Backa-Hosjö. Köpt 1924 av Karl Sköldberg & Co. Köpt 1960 av Wallbergs Fabriks AB. Nedbrunnet och upphört 1962. 6 flamugnar.

Norra Tegelbruket startade egentligen som försökstegelbruk men flamugnarna användes även av Norlings gjuteri för att aducera gjutgods. Dessutom brände man självklart tegel. Bakgrunden till det hela var att fabrikör Norling på sin verkstad konstruerat nya tegelbruksmaskiner som han hoppades på. För att skapa intresse lät han norr om verkstaden bygga Norra Tegelbruket där han både kunde bränna tegel och demonstrera maskiner. En försöksanläggning nere i skånska Svedala var förebilden. Men det hela slog inte väl ut så överlåtelsen på Tegelverksgruppen vid första världskrigets slut var kanske en välkommen lösning.

Norra bruket hade ursprungligen dubbel kanalugn (flamugn) i ett fyravåningars ugnshus i trä. Gick 1918 upp i AB Heby Tegelverk. Ugnarna utökades året därpå till tre och några år senare till sex. De nya ugnarna lag i träbyggnader om fyra respektive sex våningar som var sammanfogade med den ursprungliga anläggningen.

Kapaciteten ska ha varit 3 miljoner taktegel och 0,6 miljoner rör. Arbetsstyrkan var ungefär 60 man. Oljedrift infördes aldrig utan bränningen skedde hela tiden med ribbved. Samma var fallet med de andra bruken i Tegelverksgruppen.

På Norra levde man sitt eget liv. Det dagliga arbetet var i alla avseenden isolerat från de andra bruken i gruppen. Många av arbetarna hade aldrig satt sin fot i Funkis som låg tvärs över vägen, trots att bruken hade samma ägare. Det enda gemensamma var kanske grävmaskinen i lertaget längs Starforsvägen. Men även det är tveksamt. Norra bruket brann ned kvällen den 11 september 1962. Man hade som så många gånger förr hängt upp en presenning på tork ovanför en ugn men den gången fattade den eld. På morgonen klockan fem var branden släckt. Skadorna beräknades till över 1 miljon kronor och 20 arbetare permitterades omgående.

Inne på bruket fanns en monumental landskapsteckning på en av väggarna, utförd med färgkrita av en okänd luffare. Kanske var det en och annan som mer saknade konstverket än tegelbruket som aldrig återuppfördes. På tomten ligger i dag sjukhemmet Tegelbacken.

Siste tegelmästare var Helge Fastlund (från 1950 till 1962) som även var gruvfogde för lertäkten. Efter att Norra brunnit fick han avgångsvederlag vilket gjorde det möjligt för honom att förverkliga en gammal dröm. Fastlund startade en hundkennel i By socken.

Moderbolag: Heby tegelverks AB. Heby norra – Tegelverket nr 2 (1918-1962)

Text og källa: Olle Nilson i boken ”Tegelriket” från 2006.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *