Hercules

Gustav Adolfs socken, Kristianstad

Tegelbruket startade 1899 som ett ångtegelbruk 6 km öster om staden vid Hammarsjön och järnvägen Kristianstad – Åhus. Ägare var Ler- och Tegelindustri AB Hercules i Kristianstad. Det ursprungliga bruket var av Svedalatyp, med tre torkvåningar ovan ugnen, samt tre friliggande torklador.

Produktionen var 3,7 miljoner mur-, tak- och rörtegel år 1904 och antalet arbetare var då 65 stycken. Under 1910-talet var produktionen till följd av konjukturema något lägre.

I början av 1920-talet elektrifierades bruket och byggdes succesivt ut med nya torklador, samt flamugnar för kruktillverkning. Ugnarna eldades med stenkol och ved, samt periodvis med torv. 1928 tillverkades 4,7 miljoner tegel, vilket gjorde Hercules till länets näst största tegelbruk, och i programmet ingick då även röd fasadsten.

Vid mitten av 1940-talet var bruket mycket nedslitet och man beslöt att satsa rejält på en modernisering. Nya maskiner anskaffades och ett fyra våningar högt maskinhus i tegel byggdes kopplat till den ursprungliga ringugnsbyggnaden i trä. Kapaciteten blev efter utbyggnaden 4 miljoner mur- och fasadtegel, 1,5 miljoner taktegel och 2 miljoner rör och krukor. Tegelbruket lades ned 1968.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *