Herrstorps tegelbruk

Mönsterås

Ett äldre tegelbruk, med anor från 1700-talet, ersattes 1946 med en nybyggd Svedalaanläggning. Man tillverkade både murtegel och fasadtegel, taktegel och rör samt radialtegel. Det nya bruket lades ned 1965.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *