Hidingsta tegelbruk

Norrbyls socken, Örebro. Sköllersta

Ursprungligen ett ångtegelbruk anlagt av godsägare kring Kvismaren vid slutet av 1800-talet. Bruket låg ca 1 mil sydost om Örebro, med egen spårförbindelse till Hidingsta station vid Pålsboda-örebro järnväg.

Tillverkningen omfattade ca 1 miljon tegel lårligen (murtegel, taktegel och rör) och sysselsatte ca 30 arbetare i början av seklet. Bruket elektrifierades omkring 1920. 1928 tillverkades 1,5 miljoner tegel och 1939 nära 2 miljoner och bruket hade då torkning i två våningar ovan en 14-kammars ringugn.

På 1950-talet tillverkade man även mellanväggsplattor. Hidingsta tegelbruk lades ned 1958.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *