AB Hildesborgs tegelbruk

Hildesborgs tegelbruk byggdes 1877. Det ligger vid mynningen av den lilla egendomliga dal som stäcker sig åt nordväst fram mot stora landsvägen Hälsingborg-Landskrona.

1905 tillverkades slledes 3,2 miljoner murtegel vid bruket, som då hade 40 arbetare.

Tillverkningen kom sedan att ligga ganska konstant vid 3 miljoner sten årligen. Förutom elektrifieringen 1924, tycks inte bruket heller ha genomgått några större moderniseringar, man forsatte att bränna i ringugn fram till 1965/66 då bruket lades ned.

Enda förändringen var att man övergick till landsvägstransporter i stället för de sjötransporter som varit förutsättningen för brukets lokalisering till backarna vid Öresund. Inget återstår av Hildesborgs tegelbruk numera.

Källor:

  • Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
  • Bjerning, L. (1943). Nordvästra Skånes tegelbruk. En näringsgeografisk studie. Svensk geografisk årsbok 1943. Lunds Universitet.

Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *