Hillevikens tegelbruk

Bruket var beläget på södra sidan av Väntholmsviken på Svartsjölandet. AB Hilleviken bildades 1883 och drev förutom tegelbruket också stenhuggerier på Svarsjölandet.

Av brandförsäkringshandlingar från 1908 framgår att bruket hade en ca 50 meter lång ringugn nära vattnet och 22 torklador med en sammanlagd längd av 2,2 km.

Produktionen var 1911 omkring 2,5 miljoner sten, mest murtegel. Tegelbrukets första nedläggning är intressant så till vida att den skedde i samband med en arbetskonflikt på 1920-talet, troligen 1924. Bruket köptes senare av AB Mälardalens tegelbruk, som drev det till 1934. Ingenting återstår idag av anläggningen.

Hilleshögs socken, Ekerö

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *