Historiska tegelområden

Även om det har funnits tegelbruk i nästan hela Sverige är det ingen slump var de etablerades. Vissa områden hade en högre koncentration av tegelbruk än andra. Det var särskilt två faktorer som var avgörande för valet av plats för uppförande av ett tegelbruk; närhet till råvarorna och närhet till marknaden.

Närheten till råvarorna, det vill säga leran, var det viktigaste. Det är och var dyrt och opraktiskt att transportera stora mängder rålera, så tegelbruket anlades till stor del alldeles intill lerfälten.

Men närheten till marknaden var också viktig. Som en följd av detta anlades många av de stora tegelbruken i områden där tegelet lätt kunne transporteras till marknaden. Antingen via vattendrag och sjöar (typiskt på 1800-talet) eller via järnvägen (typiskt på 1900-talet).