Mälardalen

Vid Mälaren låg sedan länge ett antal stora bruk som mest tillverkade murtegel. Tillsammans med Skåne räknas Mälardalen som ett av de två viktigaste tegelområdena i Sverige kring sekelskiftet 1900. Därutöver har det förekommit en betydande tegelproduktion i Södermanlands län.

Produktionen i Mälardalen sögs upp av städerna rundt sjön. Mälarbruken var ofte knutna till något gods och var alla placerade direkt vid stranden så att teglet kunde skeppas til Västerås, Köping, Arboga och Stockholm.

Frakten skedde på skuta eller med pråm. Under mellankrigstiden (rundt 1930) då järnvägsnätet var som tätast och även blivit vanlig med lastbilsfrakter minskade sjöfartens roll. Mälarbruken förlorade sin fördel och de flesta av dem försvann.

Text/källa:

  • Ohlin, B. (1924). Den svenska tegelindustrins utveckling 1881-1913. SOU 1924:36. Stockholm.
  • Nilson, O. (2006). Tegelriket.