Trosa-Södertälje

Södermanlands län var ett av landets ”tegelbrukstätaste”. William Bruno nämner i sin avhandling ’Tegelindustrien i Mälarprovinserna 1815-1950’ nära 110 tegelbruk inom länets gränser. Så gott som samtliga av dessa bruk startades vid och av något av landskapets talrika storgods.

Rundt Trosa-Södertälje i Sörmland fanns det ett livfullt, men hantverksmässigt taktegelcentrum på 1800-talet. Här fanns ett flertal bruk som var ovanligt stora för sin tid. De sörmländska pannorna har ofta en enkel form. Det handslagna enkupiga teglet dominerade.

Samtliga länets tegelbruk är nu nedlagda, det sista som togs ur drift var Husby tegelbruk, som lades ned 1978.

Källa:

  • Nilson, O. (2006). Tegelriket.
  • Hedenstedt, K. (2005). Hedenstedts taktegelmuseum. Sörmlandsbygden – Södermanlands hembygdsförbunds årsbok.
  • Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
  • Bruno, W. (1954). Tegelindustrien i Mälarprovinserna 1815-1950. Uppsala.