Försäljning och reklam

Svenska Tegelförsäljningsorganisationers Centralförbund

Svenska Tegelförsäljningsorganisationers Centralförbund hörde til Sveriges Tegelindustriförening och sysslade med frågor som sorteringsklasser för taktegel, kvalitetsnormer och liknande.

Tegelbrukens Försäljnings AB

Tegelbrukens Försäljnings AB var et samägd bolag som bestämde från vilket tegelbruk det beställda murteglet skulle levereras. Reglen var att det bruk som låg närmast kunden också skulle få leverera murteglet. Någon liknande kartell ska aldrig ha funnits för taktegelbruken.

Tegelindustrins Centralkontor AB

Tegelindustrins Centralkontor AB tycks mest ha sysslat med reklam och publicitet.