Sveriges tegelindustriförening

Sveriges tegelindustriförening bildades av de svenska tegelbruksägarna 1909. Syftet var att tilvara ta branschens gemensamma intressen och stärka konkurrenskraften gentemot konkurrerande byggnadsmaterial.

Föreningen var verksam från 1909 frem till slutet av 1980-talet och utgav 1911-1987 branschtidningen Tegel.