Höganäs AB

Höganäs AB är ett svenskt företag grundat 1797. Företaget har sitt ursprung i det gamla bruket Höganäs och har fortfarande sitt huvudkontor i Höganäs i Skåne. Verksamheten specialiserar sig idag på metallpulvertillverkning. Men Höganäs har genom åren också producerat tegelprodukter – vanligt tegel, eldfast tegel och dräneringsrör.

Höganäs har hatt följande verk:

Höganäs-Billesholms Fabrikens lager av eldfast tegel. Foto: Public domain

Några milstolpeår

1825: Ett tegelbruk för tillverkning av eldfast ugns- och murtegel anläggs (Gamla bruk?). Rivs 1901.
1828: En fabrik för tillverkning av taktegel anläggs. Två ugnar och torkrom i två våningar.
1853: En ugn för eldfast tegel byggs
1862: Ett mindre tegelbruk byggs vid Lilla Ryd, men läggs ner efter kort tid.
1875: Gasugn I uppförs för tegelbränning (Brann 1895). Rivs 1932.
1877: Tillverkning av trottoartegel. Uppör 1884.

Fabrik VI, X (rörtilverkning)

1877: Gasugn II (Stengodsfabriken) uppförs för rörbrenning (Brann 1895). Rivs 1933.
1893: Tegelfabrik och fabrik för kloakrör anläggs. 1900: Rörfabrikken utvidgas med gasugn VII. Brann ner 1908.
1910: Gasugn X för bränning av kloakrör byggs.
1946: Rörfabriken kompletteras med nya torkar.
1957: En ny tunnelugn, 127 m, tas i bruk i Skromberga. För rör?
1959: Pressning av dräneringsrör startar i Hyllinge.
1962: Ny rörfabrik påbörjas
1963: Ny tunnelugn i rörfabriken
1964: Nya rörfabriken tas i drift
1969: Lerrörstillverkningen läggs ner

Fabrik III, VIII (eldfast tegel)

1878: Ett asktegelbruk anläggs på Ryd.
1887: Gasugn III uppförs för bränning av eldfast tegel. Brann ner 1908.
1893: Ett asktegelbruk anläggs
1899: En fabrik för tillverkning av murtegel upförs. Brinner ner 1934? Återuppbyggs 1936. MURBRUKSFABRIKEN? HYLLINGE TEGELBRUK?
1902: En ny eldfast tegelfabrik (gasugn VIII) för tillverkning av tegel av Stabbarpskvalitet.
1903: Fabriker för tillverkning av eldfast tegel byggs.
1905: Murtegelfabriken läggs ner. (HVILKEN?)
1911: Höganäs förvärvar aktiemajoriteten i Hyllinge Stenkols- och Lerindustri AB. (Och därmed även Hyllinge tegelbruk)
1914: Tegelfabrik III eldhärjas. Återuppbyggs 1915.
1938: Fasadtegelfabriken rivs
1971: Murbruksfabrikens blandningsavdelning moderniseras.
1975: Murbruksfabrikens materialhandtering moderniseras.
1978: Hyllinge tegelbruk läggs ner.

Källor:


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *