Högoms tegelbruk

Selångers socken, Sundsvall

Högoms tegelbruk etablerades intill Selångersån väster om stenstaden 1897. 1904 hade man redan nära 100 man i arbete och tillverkade 3 miljoner murtegel och några år senare 5 miljoner om året, vilket gjorde bruket till Norrlands största. Ägare var Erik Laurent, från 1923 AB Erik Laurent och ytterligare senare AB Kolimporten-Laurents.

I början på seklet hade bruket två ringugnar igång, varav den ena 1905 försågs med överbyggnad för torkning. I övrigt torkades råstenen i fristående torklador.

Tegelmaskinerna drevs dels med ångmaskin och dels med elektriska generatorer och motorer. Från 1920-talet drev bolaget ytterligare ett tegelbruk, Nacksta tegelbruk, alldeles intill. 1928 tillverkades 3,5 miljoner murtegel vid Högom och 1939 vid bolagets båda anläggningar 4 miljoner. AB Kolimporten-Laurent lade ned tegeltillverkningen 1962. Anläggningarna är rivna.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Moderbolag: AB Kolimporten-Laurents, Sundsvall.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *