Holmfors tegelbruk

Överluleå socken, Boden

Vid Holmfors station, 1 mil norr om Boden, uppfördes ett murtegelbruk omkring sekelskiftet. Bruket fick formen av en stor enplansbyggnad innehållande en vedeldad ringugn, en torkugn av Pfeffer & Müllers konstruktion, ångpanne- och maskinrum samt upplag för lera, råsten och färdigbränt tegel.

Tillverkningen var nära 2 miljoner murtegel 1904, vilket då var mest bland Norrbottens tegelbruk, och vid bruket arbetade 34 personer. Holmfors tegelbruk levererade tegel till kasernbyggena i Boden. Tegelbruket upphörde på tidigt 1920-tal.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *