Horns tegelbruk

Horns socken, Skövde

Vid Axtorps herrgård, ca 12 km norr om Skövde, började man tillverka tegel vid mitten av 1800-talet, men då endast i fältugn. 1895 byggdes en flamugn och kring sekelskiftet den första tegelladan.

1928 tillverkades omkring 300.000 tegel, lika fördelat på murtegel, taktegel och rör. På 1930-talet byggdes murtegelladan och bruket försågs med en partialringugn med 7 kammare. Ytterligare en flamugn byggdes på 1940-talet intill den äldre flamugnen. I mitten av 1960-talet moderniserades bruket med konsttorkanläggning och en rationell rörpress. Efter moderniseringen tillverkades 500 – 600.000 rörtegel per år samt en mindre kvantitet murtegel. Tidigare hade taktegel varit brukets huvudprodukt.

Från 1970 bedrevs tillverkningen endast i mindre omfattning och vid nedläggningen 1976 endast av en person, ägaren själv. Delar av taktegelbruket (torkladorna) är rivet, men i övrigt är bruket intakt.

Byggnaderna är byggnadsminne sedan den 24 oktober 1996. Horns tegelbruk är ett av Sveriges bäst bevarade tegelbruk. Bruket hör till de första industrialiserade tegelbruken i Sverige och representerar en tradition av småskalig tegeltillverkning, som tidigare var mycket vanlig i länet, liksom i landet som helhet. Industrimiljön med byggnader, ugnar, maskiner och annan utrustning är till stor del intakt och visar tegelproduktionens utveckling under 1900-talet.

Källor:

  • Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
  • Horns tegelbruk, Wikipedia.

A. Lorentzon, Väring


Publicerat

i

, , ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *