Hulta tegelbruks AB

Örby socken, Marks

Sju km sydväst om Kinna, där Slottsån rinner samman med Viskan, anlades tegelbruket 1888, men först tre år senare när Hulta Tegelbruks AB grundades, tog utbyggnaden ordentlig fart. Bakom företaget låg ingenjörsfirman F L Smidt & Co i Köpenhamn, som var Svedalas huvudkonkurrent, och som kom att använda Hulta som demonstrationsobjekt för sin försäljning på den svenska marknaden.

Vid sekelskiftet hade bruket två ringugnar igång och tillverkade 1904 2,1 miljoner fasadtegel, 2,65 miljoner murtegel, 70.000 rör och 275.000 taktegel.

Antalet anställda var ca 50 man och för driften användes vattenkraft. Under följande år utvecklades framför allt taktegel och fasadstenstillverkningen till specialiteter för Hulta, och produktionen låg kring 4 a 5 miljoner tegel årligen under 1910- och 20-talen. Efter 1935, då bruket köptes upp av Thilen-koncernen i Värnamo, utökades och moderniserades bruket ytterligare. 1949 brann anläggningen ned men återuppbyggdes snabbt.

Tegeltillverkningen lades ned 1966.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *