Hults tegelbruk

Ett äldre tegelbruk fanns i Horn, Åby tegelbruk, anlagt på 1700-talet och detta bruk utgjorde grunden i Hults tegelbruk, som vid mitten av 1860-talet uppfördes ca 1 km öster om Hycklinge kyrka vid vägen mot Gamleby.

Den första brännugnen var bara 4 x 5 meter stor och 5 meter hög och till anläggningen hörde två små torklador.

Tillverkningen bestod av handslaget tegel, mest pannor. Handslagningen hölls igång till 1924, då man skaffade tegelpressar. 1931 fanns två flamugnar och 10 man arbetade med taktegel och rör. 1937 byggdes ytterligare en flamugn och arbetsstyrkan ökade till 15.

Efter kriget uppfördes en nybyggnad av tegel och betong på kullen ovanför gamla bruket. Från 1958 upphörde taktegeltillverkningen och i fortsättningen gjordes uteslutande fasadtegel. Arbetsstyrkan var nu 28 man och förutom tegel tillverkades betongprodukter som trottoarplattor.

Sågen, som också ingick i anläggningen, lades ned 1969 och tegelbruket året därpå efter 105 års drift. Mellan 1933 och 1958 hade bruket levererat 26 miljoner taktegel av hög klass.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *