Husby tegelbruk

Mur- och fasadtegelbruket nära Stallarholmen på Selaösidan (Ytterselö socken, Strängnäs), anlades 1915 av ingeniör Åke Sjögren, ägare till Mälsåkers slott och Näsby tegelbruk.

Husby tegelbruk 1932. Foto: ingen uppgift – Nordiska museet. Public Domain.

Bruket övergick i tegelmästare Ludvig Gustafssons ägo och han sålde i sin tur till AB Mälardalens tegelbruk år 1921. Bruket och företaget övergick därmed i
KF:s ägo 1947.

1928 producerade Husby 3,8 miljoner murtegel. Det äldre tegelbruket var ett utpräglat murtegelbruk med ringugn. Bruket moderniserades/nybyggdes 1941/42, men ringugnen var i drift till 1967, då en modern tunnelugn togs i bruk.

Husby hade en Svedalapress och en Linapress samt kammartorkar. Antalet anställda var på 1940-talet omkring 80 och man tillverkade då sju miljoner tegel årligen. Vid nedläggningen 1978 var årsproduktionen 8,5 miljoner sten, uteslutande fasadtegel.

Den 100 m långa ringugnen, som var en av de största som byggts i landet, finns den fortfarande kvar?

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *