Hvens tegelbruks AB

Husviks tegelbruk och Norreborgs tegelbruk gick redan 1884 samman i Hvens tegelbruks AB. Bolaget hade danska intressenter, bl a byggmästare Köhler, senare verksam i Börringe tegelbruk.

Vid sekelskiftet tillverkade man drygt 12 miljoner murtegel, vilket gjorde bruken till landets största tegeltillverkare, och 1913 10 miljoner murtegel i danskt format. Antalet anställda var då hela 136.

Huvuddelen av anläggningen låg nere vid vattnet, men vid Norreborg fanns även en rund ringugn med torklador uppe på brinken. Teglet skeppades med skutor från egen hamn till främst Köpenhamn. Husviks lades ned 1925 och Norreborgs 1932.

Sankt Ibb

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *