Jannebergs tegelbruk

Asarums socken, Karlshamn

Jannebergs tegelbruk anlades 1872 av Hedda Santesson, änka sedan 1865 efter Carl Santesson på Janneberg. Hon drev såväl tegelbruket som bränneriet fram till sin död 1894, de senaste åren biträdd av sonen Bernt Santesson. När denne dog 1925 övertog i sin tur hans son Nils verksamheten.

Tegelbruket Janneberg tillverkade 1905 omkring 1,5 miljoner murtegel och en kvarts miljon rör. Maskinerna drevs med vattenkraft och bruket hade 26 arbetare. Till egendomen hörde också ångbränneri, kvarn och mejeri.

1923 hade bruket en tegelugnsbyggnad i trä med två torkloft över ugnens topplan, samt fyra torklador. 1,2 miljoner mursten, 0,2 miljoner taktegel och 0,5 miljoner rör tillverkades 1928.

Tegelbruket, som ägdes av ing Santesson, moderniserades på 1940-talet, då kammartorkanläggningen byggdes.

På 1960-talet byggdes ett nytt ugnshus i tegel kring den gamla ugnen, från den äldre Svedalaanläggningen. På planen framför ugnshuset finns en öppen lada från brukets äldsta tid dvs från sekelskiftet. Bruket byggdes 1895.

I början av 1970-talet ställdes ledningen inför valet att investera i en modern tunnelugn eller att lägga ner, och man valde att lägga ned 1973.

Källor:

  • Släktföreningen Abraham Johnsson. Olsson, Bernhard (innledning) i Ohlsson, Bernhard. Jannebergs tegelbruk (PDF)
  • Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *