AB Josefsdals tegelbruk

Josefsdals Tegelbruk låg i Sala. Anlagt 1925 av godsägare Malmlöf. Köpt 1929 av Strå Kalkbruk. Brann 1947, återuppbyggt. Nedlagt 1965, byggnad finns kvar. 9 flamugnar. Taktegel och rör.

Beläget tre kilometer väster om Sala intill järnvägslinjen. På den tiden gick landsvägen mot Dalarna alldeles förbi bruket. På platsen, där det också fanns en herrgård, låg ursprungligen Sala Ångsåg och Mekaniska Snickerifabrik. Snickerifabriken brann 1917 utan att återuppbyggas medan sågen fortsatte under nya ägare, grosshandelsfirman Lindström & Johansson.

Josefsdals Tegelbruk anlades 1925 av godsägare Carl Malmlöf på Josefsdals gård, disponenten på Strå Sixten Frunck, kamrer Sigfrid Ericsson och advokat Vilhelm Björkman från Stockholm. Driften startade året därpå med ett trettiotal arbetare och man räknade med att kunna tillverka 40 000 rör och takpannor om året. Redan från början var bruket i gång även om vintern.

Redan 1928 arrenderades driften ut till Strå Kalkbruk som året därpå kunde överta alla aktierna. Därmed blev man dotterbolag till AB Strå Kalkbruk. Kontor och försäljning låg i Stockholm. Aktiekapitalet blev 200 000 kronor och på posten som verkställande direktör fanns på 1930-talet bland annat K J Gendt. Senare blev det Eric Byström.

Fullt utbyggt skulle tegelbruket få nio flamugnar. På 1930-talet tillverkades årligen 3,5 miljoner takpannor och 1 miljon rör. Mellan 1940 och 1945 var man 90 anställda som tillverkade 4 miljoner taktegel och 1 miljon rör.

Josefsdal brann i maj 1947 da den 85 meter långa och 6 våningar höga träbyggnaden förstördes. Det var en luffare som slog larm när en kärra med ribb av en logerare ställts över en öppnad klocka och sedan fattat eld. Arbetsstyrkan var vid tillfället 60 man.

Tegelbruket återuppbyggdes under kommande år till en modern form med låg fabriksbyggnad i tegel och betong med halvautomatiska torkar som konstruerats av tegelmästare Erhard Göransson. Man återanställde 40 man när bygget var klart.

Josefsdal hörde till de tegelbruk som bytte valspress mot skruvpress med åtföljande reklamationer på takteglet. På 1950-talet visade rörelsen underskott trots att arbetsstyrkan kraftigt minskats. Ändå fortsatte tillverkningen av tvåkupigt taktegel i stort sett oförändrad.

Sista åren var tegelmästare Göransson platschef. Verksamheten stängde hösten 1965. Av de då 28 anställda fick 23 omgående nya arbeten. Tegelbrukets byggnader inköptes 1966 av trävaruföretaget Bröderna Holm som bland annat handlar med trä för slöjdändamål. Tegelugnarna i Josefsdal är rivna men bruksbyggnadens yttre är ganska oförändrat frånsett att skorstenar försvunnit.

Text / källa: Olle Nilson, Tegelriet (2006)


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *