Kallerstads tegelbruk

Kallerstads tegelbruk byggdes 1898 på Kallerstads gård utanför Linköping och blev det största av de tre tegelbruk som kom att ägas av AB Förenade Tegelbruken, Linköping (de båda andra var Mjölby tegelbruk och Rakereds tegelbruk i Vikingstad).

Bruket hade ringugn och friliggande torklador i ett plan och tillverkningen låg på drygt 3 miljoner tegel årligen under 1910- och 1920-talen.

Huvudprodukterna var murtegel och rör, men man tillverkade även specialtegel som munk- och nunnetegel samt klint- och reveteringstegel.

1948 byggdes en Svedalabyggnad över ringugnen och 1952 en kammartorkanläggning.

Kallerstads tegelbruk lades ned 1966 och ugnshuset brann ned 1981.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *