Källstorps tegelbruk

Källstorps tegelbruk tillkom omkring 1870 och låg da 600 meter sörvest om Källstorps station på Västkustbanan. Senare flyttades ugnen til omedelbar närhet av nämnde station, men det visade sig ofördelaktigt att forsla den obrända stenen så långt, i det att altför stor del av den skadades, och då ugnen år 1920 förstördes genom en eldsvåda, nedlades tegelbrukets verksamhet.

Källa: Bjerning, L. (1943). Nordvästra Skånes tegelbruk. En näringsgeografisk studie. Svensk geografisk årsbok 1943. Lunds Universitet.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *