AB Kaniks Tegelfabrik

Flädie socken, Lomma

Tegelbruket grundades 1904 av Anders Svensson i Lomma, och uppfördes på slätten 5 km norr om Lomma. Det ursprungliga bruket hade en stor ringugn och tre stycken bortåt 100 meter långa torklador, varav två var byggda i två våningar.

Bruket hade egen station vid järnvägen Lomma-Bjärred som öppnats för trafik några år tidigare. Brukets tillverkning omfattade alla sorters tegel, såsom mur-, fasad-, klint- och reveteringstegel, taktegel och rör. 1913 tillverkades ca 3 miljoner tegelvaror, 1924 4 miljoner och 1928 5,3 miljoner tegel.

Antalet anställda ökade också stadigt i takt med att bruket byggdes ut. 1913 var det 22 anställda, 1924 50 och 1938 66 man. Idag, då man tillverkar mellan 9 och 10 miljoner sten, och har kapacitet för minst 12 miljoner är antalet anställda 23.

Tillverkningen var uteslutande fasadtegel, både rött och gult, vilket bränns i tunnelugn från 1963. Kaniks tegelbruk ägs sedan 1975 av Stråbruken, ett Johnssonföretag, som med sina tre bruk: Kaniks tegelbruk, Klippans tegelbruk och Haga tegelbruk var landets största tillverkare av byggnadstegel.

Kaniks tegelbruk var när produktionen lades ned 2002 Skånes sista tegelbruk.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *