Kiholms tegelbruk

Kiholms tegelbruk (Kiholm AB och Kiholm Nya AB) var ursprungligen ett gårdstegelbruk till Kiholms säteri beläget vid västra sidan om Södertäljeviken, strax norr om Linasundet i nuvarande Södertälje kommun. Bruket anlades på 1830-talet och var igång ända fram till 1942.

Kiholms tegelbruk 1900, efter en akvarell. Foto: Sveriges Tekniska museum. Public Domain.

Vid mitten av 1870-talet moderniserades bruket. Bruket fick ringugn 1875, Mälardalens första. Av brandförsäkringshandlingar från 1881 framgår att bruket då också hade ångmaskin.

1904 övertogs bruket av det nybildade Kiholm AB och strax därpå utvidgades bruket med press för taktegel och rör. Kiholms AB svarade 1905-1907 för anläggandet av det moderna tegelbruket vid Lina. Bakom de båda bruken stod även i fortsättningen sama ägare, även om de drevs av skilda bolag.

1911 tillverkades vid Kiholm 2,5 miljoner murtegel, 200-300.000 takpannor och lika mycket rör. Vid bruket sysselsattes samma år ca 70 arbetare under tillverkningssäsongen.

1914 övertogs Kiholm av AB Mälardalens tegelbruk. Bruket lades ned under 1930-talet, men driften återupptogs temporärt 1939-42.

År 1972 revs de sista resterna av anläggningen av Svea ingenjörregemente.

Källor: Kiholms tegelbruk, Wikipedia och Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *