Klippans tegelbruk

Före 1937 var namnet Åby-Klippans tegelbruk. Bruket låg i norra delen av Klippans minicipalsamhälle på sluttningen ned mot Böljaneån. Ångtegelbruket anlades 1898 och hade ursprungligen en stenkolseldad, fristående ringugn och tre stycken ca 175 m långa torklador. Ångmaskin, tillverkningsmaskiner och smedja fanns i en separat byggnad.

Klippans Tegelbruk. Fotografiet är skänkt till Tekniska museet från Svenska Turistföreningen. Källa: Wikipedia.

Bruket tillverkade 1905 3 miljoner mur- och fasadsten och 800.000 rör. Antalet sysselsatta var vintertid 18 man och sommartid 55. Under 1920- och 1930-talen tillverkade Åby-Klippan, som bruket hette till 1937, mellan 4 och 5 miljoner tegel, inklusive taktegel, per år. Av den ursprungliga anläggningen finns inget kvar.

Klippans tegelbruk, det moderna tegelbruket, ägdes av Stråbruken inom Johnssonkoncernen. Med en tunnelugn producerades årligen mellan 8 och 9 miljoner tegel, främst ett ljust rött fasadtegel. Fabriken lades ned 1986 och all utrustning har tagits bort.

Källor:

  • Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
  • Bjerning, L. (1943). Nordvästra Skånes tegelbruk. En näringsgeografisk studie. Svensk geografisk årsbok 1943. Lunds Universitet.

Publicerat

i

, ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *