Knivsta tegelbruk

Knivsta Sågbolag Rosenlund & Co. bildades 1899, ett handelsbolag hälftenägt av Lundqvist & Hudden respektive Olsson & Rosenlund. Året efter uppfördes sågverk och hyvleri i Knivsta och 1906 utvidgades rörelsen med tegelbruk.

1917 ombildades företaget till Lundqvist & Hudden Tegel & Trävaru AB. I det nya bolaget hade Olsson & Rosenlund fortfarande en tredjedel av aktiekapitalet.

Tegelbruket hade en större ringugn byggd enligt F. L. Smidt & Co:s konstruktion, med torkning i murade sidokanaler samt i en större vidbyggd torklada. Ugnen eldades med stenkol eller virkesavfall från sågverket.

Produktionen uppgick till mellan 1,5 och 2 miljoner tegel, med en relativt stor andel taktegel. Arbetsstyrkan på 40 man kunde alternera mellan tegelbruket och sågen. 1956 var sista året med tegeltillverkning. 1960 lades tegelbruket i Knivsta ned, och det har därefter rivits.

Källor:

  • Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
  • Knivsta Sågverk – www.knivstashistoria.se

Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *