Kockums tegelbruk – Cementbolagets tegelbruk

Handlanden Frans Henrik Kockum förvärvade Lomma gård på 1850-talet, och anlade där ett större tegelbruk samt hamn vid Höjeåns utlopp. 1854 brukar anges som brukets startår.

Kockum hade redan gjort sig känd som en driftig industriman genom grundandet av Kockums Mekaniska Verkstad och senare Kockums Varv i Malmö, Kallinge Järnverk i Blekinge m fl.

Vid tegelbruket byggdes Sveriges första ringugn 1873, men bruket var även tidigt ute med mekanisering av tillverkningen, bl a med maskiner av Kockums egen tillverkning.

1871 bildades på Kockums initiativ Skånska Cement AB. Bolaget övertog tegelbruket och byggde väster om detta Sveriges första cementfabrik 1873.

Cementfabrikens lokalisering visade sig snart vara misslyckad och den flyttades 1904 till Limhamn, där kalken som utgör merparten av råvaran finns. Som ersättning för cementfabriken etablerades Skandinaviska Eternit AB 1906, samt en kalksandstensfabrik på södra sidan av ån. Skånska Cements Tegelbruk var länge ett av landets största med murtegel och senare även gult fasadtegel som huvudprodukter.

1928 tillverkades 8 miljoner tegel, vilket var lika mycket som vid Lomma Tegelfabrikers tre bruk. 1958 lades tegeltillverkningen ned och 1977 tillverkningen av asbestcementskivor.

Kalksandstenstillverkningen hade lagts ned redan 1917. Tegelbruket är rivet, liksom större delen av ’Eternitens’ byggnader.

Ägare: Skånska Cement AB, Malmö.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *