Korsberga tegelbruk

Korsberga socken, Hjo

Tegelbruket anlades på 1870-talet och är beläget nordost om Korsberga station på den nu nedlagda järnvägen Hjo – Stenstorp. På 1890-talet tillverkades årligen omkring 0,5 miljoner mur- och taktegel.

Foto: Järnvägsmuseet. PUBLIC DOMAIN

1899 brann det gamla bruket ned till grunden och det nya bruket som byggdes strax därefter uppfördes enligt Svedala-systemet. 1916 tillverkades omkring 2 miljoner tegel.

Mur- och reveteringstegel, taktegel och rör brändes i en stor ringugn byggd på 1870-talet. Arbetsstyrkan var 36 man och för driften användes en ångmaskin. Ägare från 1896 var grosshandlare J L Thilen i Korsberga och Thilen-koncernen kom att äga bruket till 1936, som ett av sina sex tegelbruk.

Produktionskapaciteten låg från 1940-talet och framåt på 4 miljoner tegel årligen, med huvudinriktning på murtegel och rör. Sommaren 1969 lades driften vid Korsberga ned.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *