Kungshatts tegelbruks AB

Tegelbruket var sannolikt från början ett gårdsbruk under Kungshatts säteri och anlagt före 1815. Det moderna bruket anlades troligen 1903, då Kungshatts Tegel & Transport AB grundades.

På ön Kungshatt i Mälaren har funnits tre tegelbruk, Kungshatt, Kungsvik och Kungshättan. Tegelbruket Kungshatt var det som längst ägde bestånd.

Vid 1900-talets början tillverkades ca 4 miljoner tegel och under tillverkningssäsongen sysselsattes omkring 100 man. Bruket moderniserades 1929 med nya maskiner.

Mot slutet av 1940-talet började leran på ön att ta slut och avsikten var att lägga ner bruket 1948. Emellertid eldhärjades tegelbruket den 17 september 1947, och då man genom ett förbiseende inte larmade närmaste brandkår, hann bruket brinna ned till grunden.

Lovö socken, Ekerö

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *