Kvänums tegelbruk

Kvänums socken, Vara

Bruket var beläget vid järnvägen Skara – Vara. Bolaget Kvänums Tegelbruks AB bildades 1931, men bruket uppfördes först 1934/35 varefter tillverkningen kom igång.

Årligen tillverkades omkring 2 miljoner tegel, där dräneringsrör utgjorde huvudprodukten. 1962 köptes bruket av Hålltorps tegelbruk och tillverkningen koncentrerades till rör av klena dimensioner. Bruket lades ned 1969 och är sedan några år rivet.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *