Landsbro tegelbruk

Stora Skedvi socken, Säter

Tegelbruket anlades 1899 på platsen för ett äldre bruk. Till en början gjorde man både taktegel och murtegel, men från 1921 koncentrerade man sig på enbart murtegel. På 1920-talet byggdes nämligen en ringugn som ersättning för äldre ugnar vid bruket. Vissa moderniseringar av maskinparken genomfördes under 1930- och 1940-talen. 1928 tillverkades vid Landsbro endast 0,4 miljoner tegel. Nedläggningen kom 1968, men det mesta av bruket finns fortfarande kvar, om än i dåligt skick. (1987)

Ugnshuset i två våningar har rödfärgad panel i ytterväggarna och plåttak. Bland övriga byggnader märks de smala torkladorna från brukets tillkomsttid, av vilka ett 10-tal finns kvar. En smedja i tegel, samt tegelmästareller disponentbostad likaledes i tegel är i gott skick. Området används av en skrotfirma och är mycket skräpigt.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *