Lina tegelbruk

Lina ligger några km norr om staden vid Linasundet. I Hüllphers ’Beskrifningar öfver Svenska städer’ 1783, nämns bruket som ett gårdsbruk under Lina säteri, då ägt av protokollssekreteraren Johan von Engeström. 1905 övertogs säteriet av Kiholms AB, som byggde upp det nya bruket.

Lina tegelbruk 1947. Foto: ingen uppgift – Nordiska museet. Public Domain.

Lina bestod av en 175 meter lång och fyra våningar hög byggnad inrättades enligt Svedalasystemet. Bruket fick dubbla Svedala-pressar och två ringugnar, vardera rymmande 150.000 tegel. Sättningen av råstenen i torkvindarna ombesörjdes med elektrisk spårväg och automatiska elevatorer. I anslutning till ugnshuset fanns ångpanne- och ångmaskinhus samt elektricitetsverk.

Från lertagen, några km inåt land, ledde en från början elektrifierad decauville-bana ner till bruket. Till anläggningen hörde även ett varv för nybyggnad och reparation av tegelpråmar. Arbetsstyrkan uppgick till ca 70 man.

Tegelbruket stod färdigt 1907 och var då, med sin kapacitet på 6 miljoner tegel, ett av landets största. Samtidigt övertogs anläggningen av AB Lina Tegelbruk, som också kom att äga Haga tegelbruk utanför Enköping. 1914 gick Lina upp i det då nybildade AB Mälardalens tegelbruk.

Produktionen vid Lina bestod av murtegel och från 1913 fasadsten. Sistnänmda år lyckades bruket ta hem ordern på leveranserna till Stockholms stadshus. Teglet till detta hade det ganska speciella formatet 11 x 5 x 4″.

Bland andra leveranser från Lina märks fasadteglet till Tekniska Högskolan i Stockholm. 1938/39 ombyggdes bruket för helårsdrift och produktionsförmågan höjdes till ca 10 miljoner tegel/ år.

Den 1 februari 1947 eldhärjades bruket, varvid den stora träöverbyggnaden förstördes, medan ugnarna räddades. Bruket återuppfördes och stod färdigt 1949. Ringugnarna behölls men man övergick till torkning i kammartorkar. Driften vid nya Lina fortsatte till 1970.

Källor:

  • Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
  • Lina tegelbruk – Wikipedia.

Publicerat

i

, ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *