Lindö tegelbruk

Kärrbo socken, Västerås

Lindö var ursprungligen ett gammalt godstegelbruk från mitten av 1800-talet, men kom kring sekelskiftet att utvecklas till ett för tiden modernt sjöbruk för nnirtegeltillverkning.

Bruket ingick redan från 1914 i det då nybildade AB Mälardalens Tegelbruk, och hade vid den tiden en stor ringugn, två 120 meter långa torklador samt en mängd mindre lador. 1928 tillverkades 1,3 miljoner tegel.

Bruket lades förmodligen ner på 1930-talet. Rester av bryggan samt vissa maskinfundament är allt som återstår. Marken används nu för fritidshus.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *