Ljungs tegelbruk

Ljungs socken, Linköping

Det äldsta tegelbruket vid Ljung anlades redan vid mitten av 1700-talet. Den första ringugnen byggdes 1887 och tillät en produktion som 1904 uppgick till 800.000 mursten. För driften användes kraft direkt från Motala ström.

Foto: Carl Sterner / Järnvägsmuseet. ca 1917. Public Domain.

1910 bildades AB Ljungs Tegelbruk, som året därpå kraftigt utökade anläggningen och kapaciteten. Bruket hade nu två stora ringugnar och en torkugn av Muller & Pfeiffers i Berlin konstruktion. Antalet arbetare var 50 och redan 1911 tillverkades 1,7 miljoner tegelsten och tre kvarts miljoner rör. Förutom torkugn fanns också en stor torklada i två våningar med vind.

På 1920-talet tillkom ett mindre sågverk i anslutning till tegelbruket. Under 1930-talet tillkom flera sommarlador och i början av 1940-talet byggdes personalmatsal och ett nytt tegelslageri vid gaveln av den höga torkladan.

1942 togs torkugnen och den södra ringugnen ur bruk. 1965 gjordes nya investeringar för att utöka driften, men bara två år senare var det hela slut, bruket lades ned och 23 anställda fick gå.

Moderbolag: AB Förenade Tegelbruken, Linköping

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *