Lomma tegelbruk I (Lundstensbruket)

Tegelbruket grundades kring 1880 och blev aktiebolag 1887. Bruket hade vid sekelskiftet två 16-kammars ringugnar och producerade omkring 6 miljoner tegel med 60 – 70 arbetare. Torkning av råstenen skedde dels i en konsttorkkanal, dels invid och dels ovan den större ringugnen och dels i fristående sommarlador.

Lomma tegelbruk. Digital museum. Public Domain.

Efterhand byggdes torkningen ovan ugnarna ut med flera mellanbottnar, medan torkkanalen försvann. Först på 1950-talet byggdes kammartorka.

1916 slogs Lundstensbruket samman med två av de andra Lommabruken under det gamensamma namnet AB Lomma Tegelfabrik.

Bruket hade då 60 arbetare och tillverkade förutom murtegel även gult fasadtegel samt radialtegel för skorstensbyggande. De sammanslagna bruken fick en produktion av 12 miljoner sten och hade ca 100 anställda.

1928 tillverkades 8 miljoner tegel, varav endast ca 250.000 utgjordes av taktegel och rör, och 1945 tillverkades 9 miljoner tegel.

Under 1940-talet drev bolaget tillverkning vid fem skånska tegelbruk, förutom vid de tre Lomma-bruken också vid Östra Grevie tegelbruk och Åkarps tegelbruk. 1975 lades tegeltillverkningen ner vid Lomma Tegelfabrik I.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *