Lomma tegelbruk II (Svenssons tegelfabrik)

Tegelbruket anlades 1874 strax söder om kyrkan i Lomma. Under Anders Svenssons ledning utvidgades bruket och ombildades till aktiebolag 1897, AB Anders Svenssons Tegelfabriker.

Vid sekelskiftet hade bruket två stora ringugnar, en på vardera sidan av Prästbergavägen, och en torkugn av Muller & Pfeiffers konstruktion. Öster om vägen låg tillverkningen/tegelslageriet, torkugnen och den ena ringugnen. Via en bro över vägen nådde man den andra ringugnen och en trevånings torklada. Här låg också brukskontor och en arbetarbostad.

1904 tillverkade Anders Svenssons tegelfabrik nära 8 miljoner tegel med en personalstyrka på 108 man. 1916 skedde samgåendet i AB Lomma Tegelfabriker. Anders Svenssons, som från början var det största av de tre bruken, blev det som först lades ned, vilket skedde i slutet av 1940-talet.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *