Lomma tegelbruk III (Oskarsfrid)

Fabriken anlades 1896 av Tegelfabriks AB Oskarsfrid på initiativ av Oskar Söderström. 1904 tillverkades nära 4 miljoner tegel med två fullständiga tegelmaskinerier och 40 arbetare. Radialtegel blev tidigt en specialitet för bruket och kring 1915 började man tillverka taktegel i en nyuppförd ugnsbyggnad. Oskarsfrid lades ned 1956.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Ägare: AB Lomma Tegelfabrik.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *