Lundqvist & Huddéns Tegel- & Trävaru AB

Från första världskriget handlade Lundqvist & Huddén i Vittinge om två olika tegelbruk som visserligen låg intill varandra men som ändå i allt väsentligt levde sina egna liv.

Firman Lundqvist & Huddén startades våren 1896 av Wilhelm Lundqvist, 25 år och Gustaf Huddén, 26 år. Man gjorde det för att i Vittinge överta en äldre såg med kvarn, ett litet tegelbruk, smedja och ett mindre bostadshus. Rörelsen som fram till dess gått under namnet Ösby Såg hade ägts av fabrikör Anders Pettersson från orten men bruket var nu på obestånd och Pettersson i akut trångmål. Köpeskillingen blev låg och Pettersson blev efter affären livslångt bitter då han såg sig lurad eller åtminstone utnyttjad i en pressad situation. Bruket som bestod av otidsenliga och förfallna anläggningar låg några hundra meter söder om Vittinge järnvägsstation på motsatt sida av järnvägen och intill en bäck.

Vid sekelskiftet kom så ett erbjudande om att ingå partnerskap med Olsson & Rosenlund. Resultatet blev Knifsta Sågbolag, Rosenlund & Co där Lundqvist & Huddén ägde ena hälften och Axel Rosenlund den andra.

Sågning utfördes under vinterhalvåret, medan tegeltillverkningen utfördes sommartid. 1917 fussionerades Lundqvist & Huddén och Knivsta Sågbolag. Det nya bolaget fick namnet Lundqvist & Huddéns tegel- och trävaru AB. I det nya bolaget hade Olsson & Rosenlund fortfarande en tredjedel av aktiekapitalet.

1956 var sista året med tegeltillverkning. 1964 bytte bolaget namn till Lundqvist & Huddén AB. Bolaget var då i Olsson & Rosenlunds ägo.

Ägare av:

Källor:

  • Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
  • Knivsta Sågverk – www.knivstashistoria.se

Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *