Margreteberg tegelbruk

Vänersnäs socken, Vänersborg

Tegelbruket anlades ca 1850 och moderniserades i slutet av 1800-talet, till ett ångtegelbruk med en liten ringugn. Till anläggningen hörde också en liten husbehovssåg med ram och kantverk.

I början av seklet tillverkades ca 1,7 miljoner murtegel och en mindre kvantitet taktegel och rör. Antalet arbetare var ca 30. Bruket var endast sporadiskt i drift under 1920- och 1930-talen, och är nu rivet.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *