Mariebergs tegelbruk

Nederluleå socken, Lulelå

Luleå Tegelbruks AB grundades 1902 och tegelbruket, nära Södra Sunderbyns station, 12 km från staden, stod färdigt året därpå. Fabrikshuset innehöll ångmaskin- och ångpannerum, tegelslageri och stenkolseldad ringugn samt över ugnen tre våningar för torkning.

Sammanbyggt med ugnshuset fanns torkugn med sex kanaler, samt utrymme för färdigbränt tegel.

Antalet anställda var omkring 30 under säsongen, som som regel varade från maj till oktober. 1904 tillverkades nära 1 miljon murtegel. Vid slutet av 1930-talet var produktionen fortfarande omkring 1 miljon, mest lättmurtegel och högporöst tegel. Tillverkningen upphörde omkring 1965/67.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Ägare: Luleå tegelbruks AB, Luleå


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *