Mariehälls tegelbruk

Mariehälls tegelbruk AB grundades 1895. Möjligtvis anlades tegelbruket samma år. Det var ägaren av Sundbybergs gård som anlade tegelbruket i Mariehäll, på andra sidan Bällstaån.

Han hadde tio år tidigare anlagt et tegelbruk på strax norr om gården, med avsikt att förse den uppväxande förstaden Sundbyberg med tegel. Det gamla bruket nedlades ganska snart.

1905 tillverkades vid bruket ca 4 miljoner tegel och sysselsattes 60 personer. Mariehälls tegelbruk lades ned 1916.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *