Marieholms tegelbruk AB

Marieholms tegelbruk grundades 1889 och upphörde med verksamheten 1955. (Olsson skriver 1958). Efter en eldsvåda år 1909 byggdes tegelbruket om och moderniserades. Sin glansperiod hade bolaget på 1930-talet då man sysselsatte 20 man. På grund av dålig lönsamhet, föråldrade produktionsmetoder och brist på lera fick rörelsen läggas ner.

Först grävdes leran fram för hand och lastades i en tippvagn som drogs av en häst. Vagnen gick på ett smalspår fram till en omrörare som blandade leran med vatten. Lervällingen rann sedan ut i så kallade slamdammar för att vattnet skulle avdunsta. När leran ansågs vara lämplig för tegelframställning rullades den med skottkärror till en byggnad där den formades till tegelstenar. Därefter vidtog torkning och bränning.

Bruket tillverkade rött fasadtegel och dräneringsrör.

Källa:

  • Eslövs kommuns websidor. Från ett 24-sidigt häfte sammanställt av ”Mr Marieholm”, Börje Gustafsson, digitaliserat av Rustan Ligander (https://www.ligander.se/Marieholm/).
  • Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *