Mariesjö tegelbruk

Tegelbruket låg i centrala Skövde, strax nordost om järnvägsstationen. Bruket anlades 1869/70 av ing J A Frigell, som drev bruket en bit in på 1900-talet, då det övertogs av systersonen sjökapten S Ehrenpohl. 1928 ägdes bruket av godsägare K E Jonsson och man tillverkade dl 1,1 miljoner tegel, mest murtegel.

Arbetsstyrkan var som mest 40 till 60 man för att sedan gradvis minska till omkring 10 man vid nedläggningen 1969. Årsproduktionen de sista åren låg på 2 miljoner tegel. Bruket ägs sedan 1952 av David Lorentzon, som hadde ambitionen att bevara det som finns kvar av anläggningen.

Ringugnen är byggd i tegel och utvändigt klädd med kalksten och har 16 kammare. Överbyggnaden har rödfärgad locklistpanel med vita snickerier. Taket har tegel mot vägen och korrugerad eternit mot tomten. Huset har en lägre tillbyggnad längs ena långsidan. Byggnaden kröns av en hög, uppåt starkt avsmalnande fyrkantig skorsten.

Mot järnvägen ligger i ugnsbyggnadens förlängning en lada i trä och i vinkel mot ugnshuset en vitputsad envåningsbyggnad med gavlar av tegel och med tegeltak. Byggnaden var kontors- och personalbyggnad under brukets sista verksamhetstid. Ytterligare en äldre lada finns också kvar, men i övrigt är tomten avriven sedan maskinhus och torklador brann ned 1982.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *