Marks tegelbruk

Längbro socken, Örebro

Tegelbruket anlades 1899 strax väster om staden. Efter brand 1902 återuppfördes ett mycket stort tegelbruk enligt Svedalasystemet, med två stora ringugnar i botten och däröver två torkvåningar, samt i vinkel mot huvudbyggnaden två fyravåniga torklador, så att anläggningen kom att få formen av ett stort T.

1904 tillverkades 2,8 miljoner murtegel och 1912 5,35 miljoner och antalet anställda var då 80 man. Sistnämnda år tillverkades även fasadtegel, taktegel och rör.

Tegelbruket, som från början startats av byggmästare från Örebro, lades ned 1956 och hade då ett 40-tal arbetare. På platsen ligger idag ett bostadsområde.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *